Medlemmar
Föreningen har för närvarande 147 medlemmar. Medlemsförteckning 2019-02-10  
inom Uppsalaområdet