Medlemmar
Föreningen har för närvarande 144 medlemmar. Medlemsförteckning 2018-05-10 Medlemsförteckning 2018-10-14  
inom Uppsalaområdet